Registrace

Závazná přihláška do 30. 8. 2019

Anotace referátů v délce max. 100 slov se závaznou přihláškou je nutno zaslat v elektronické podobě na adresu sekretariátu konference jaroslava.svobodova@ujep.cznejpozději do 30. 8. 2019.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ