Program

12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY


Zámecký hotel Hrubá Skála, 18. – 21. 10. 2022

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 10. 10. 2022.

úterý 18. 10. 2022

13:00 - 15:00
Registrace účastníků konference
13:00 - 14:00
Oběd
14:00 - 17:00
Zahájení konference – doktorandská sekce
18:00 - 19:00
Večeře
19:00
Společenská akce - Bowlingový turnaj

středa 19. 10. 2022

08:00 – 10:00
Registrace účastníků konference
08:30 – 08:45
Zahájení konference – úvodní slovo prof. Š. Michna
08:45 - 10:30
1. blok konference – jednání konference
10:40 - 13:00
2. blok konference – jednání konference
13:00 - 14:00
Oběd
14:00 - 18:00
Pěší výlet na hrad Valdštejn
18:00
Večeře

čtvrtek 20. 10. 2022

08:30 - 10:00
3. blok konference – jednání konference
10:30 - 12:30
4. blok konference – jednání konference
12:30 - 13:30
Oběd
13:30 - 16:30
5. blok konference – jednání konference
16:30 - 16:40
Závěr druhého dne konference – ukončení
17:30 - 18:30
Jednání redakční rady časopisů MT a ST
19:00
Společenský večer

Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž o„Nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury neželezných kovů“

Soutěž o „Nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury neželezných kovů


Soutěže se mohou zúčastnit všichni účastníci konference, kteří vystaví barevné nebo černobílé fotografie struktur materiálů. Každý účastník soutěže může přihlásit maximálně 6 fotografií. Fotografie mohou být do velikosti max. A4. Každou fotografii je potřeba popsat následně: zvětšení, 1 – 2 věty popis struktury, způsob leptání a pozorování, název fotografie.

Fotografie budou vyvěšeny během prvního dne konference a budou hodnoceny komisí soutěže a účastníky konference (VOX POPULI). Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami. Ceny budou předány na společenském večeru konference. Fotografie zasílejte nejpozději do 3.  10. 2022 na kontaktní adresu.

Fotografie je také možné přivézt, po předchozí domluvě a zaslání potřebných informací předem e-mailem, na místo konference. Fotografie je pak třeba odevzdat první den konference maximálně druhý den ráno, aby byly vyvěšeny a mohly být spravedlivě hodnoceny.