Výbory

12. MEZINÁRODNÍ KONFEENCE ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY


Zámecký hotel Hrubá Skála, 18. – 21. 10. 2022

VĚDECKÝ VÝBOR

prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha, CZ
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ
Ing. Alena Němečková
EVIDENT Europe GmbH – odštěpný závod
prof. Ing. Iva Nová, Ph.D.
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, CZ
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, FS ZČU, CZ
prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD.
TU Košice, SK
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ a České vysoké učení technické, Praha, CZ
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Stanislaw Legutko, D.Sc.
Faculty of Mechanical Engineering and Management, University of Poznan, PL
prof. Ing. Jarmila Trpčevská, PhD.
TU Košice, SK
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD.
Fakulta environmentálnej a vyrovnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, SK
Ing. Anna Rudawska Ph.D., D.Sc.
Lublin University of Technology, PL

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.,
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.,
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha, CZ
doc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D.,
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Iva Nováková, Ph.D.,
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, CZ
Ing. Irena Lysoňková,
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Lenka Michnová,
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Jakub Mareš,
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Filip Mamoň,
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Jan Sviantek,
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Martin Jaskevič,
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR